Skip to content

TEKORTEN

Bij (dreigende) tekorten aan geneesmiddelen geven wij een advies aan de bij ons aangesloten (openbare) apothekers, huisartsen en specialisten over mogelijke oplossingen.

Tekorten melden

Stuur een mail naar info@cawf.nl. Vermeld hierbij in het onderwerp dat het om een tekort gaat.

Over tekorten

Helaas komen geneesmiddelentekorten steeds vaker voor. Dit is voor apotheken, artsen en vooral patienten erg vervelend. De West-friese apothekers zetten zich dagelijks in om de gevolgen van de tekorten voor de patient te beperken. Dit doen we door samen met artsen voor iedere patient een passende oplossing te vinden.

Voor aangesloten (huis)artsen en apotheken in West-Friesland sturen wij regelmatig een nieuwsbrief over tekorten en alternatieven. Voor meer informatie over aanmelden, zie onderaan deze pagina.

Stappenplan oplossing

  1. Generieke substitutie (zelfde werkzame stof van een andere producent)
  2. Therapeutisch alternatief (andere werkzame stof met vergelijkbare werking voor dezelfde indicatie)
  3. Importeren uit het buitenland (dit kan alleen na vrijgave van import door de IGJ of met een artsenverklaring)
  4. Het geneesmiddel zelf bereiden

Vergoeding

Generieke en therapeutische substitutie worden (meestal) vergoed, wel kan dit voor de patiënt duurder uitvallen als een patiënt nog niet door het eigen risico heen is. Importeren wordt in enkele gevallen vergoed wanneer een middel is vrijgegeven voor import. Eigen bereidingen worden niet altijd vergoed.

Zie ook

  • Aangesloten (huis)artsen en apotheken kunnen in het geval van een tekort per email worden geïnformeerd over welke mogelijke oplossingen er zijn. Aanmelden kan door een email te sturen naar info@cawf.nl. Deelname is kosteloos.
  • Informatie voor patiënten: https://www.apotheek.nl/zorg-van-de-apotheker/medicijnen-actualiteit/medicijntekorten
  • Zie voor een volledig overzicht van geneesmiddeltekorten de website van de beroepsgroep van apothekers (KNMP): https://farmanco.knmp.nl/
  • Wanneer er tijdelijke toestemming voor import is mogen bij geneesmiddelentekorten tijdelijk producten afgeleverd worden uit andere EU of MRA*-landen zonder vooraf toestemming te vragen bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). (*MRA-landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en de Verenigde Staten.). Zie voor vrijgegeven geneesmiddelen: https://farmanco.knmp.nl/importbesluiten