Skip to content

Clusterbeheer (Blokker1)

Clusterbeheer is bereikbaar voor de volgende zaken:

  • Onderhoud van de TAXE
  • Het controleren, uitvoeren en terugkoppelen van individuele ontdubbelaanvragen. Met andere woorden, het samenvoegen van dubbele patiënten.
  • (Periodiek) ontdubbelen op basis van batches
  • Onderhoud van clustertabellen; zorgverzekeraarstabel, derdentabel, artsentabel, adresboek en postcodetabel of straatnaam tabel.

Patienten samenvoegen

LET OP! Geen andere patiëntengegevens dan mensnummers invoeren! Wil je andere patiëntgegevens sturen? Stuur dan een email naar g.rood@maelsonapotheek.nl.

    Contact

    Er zijn een aantal personen in de regio die (beperkt) toegang hebben tot clusterbeheer. Heb je vragen over clusterbeheer? Vul dan het onderstaande formulier in.