Skip to content

Ozempic (leverproblemen)

Ozempic is vanwege productieproblemen niet leverbaar.

  • Verwachte leverdatum: > 1 maand
  • (Mogelijke) oplossing: de wekelijkse Ozempic injecties zouden kunnen worden vervangen door de dagelijkse orale variant van Semaglutide (Rybelsus). Verder zou er ook uitgeweken kunnen worden naar een andere GLP-1-agonist zoals bv Trulicity (dulaglutide) s.c. 
  • Er zijn vergoedingsvoorwaarden van toepassing (artsenverklaring)
  • Voor meer info: KNMP Farmanco 

Voor meer informatie, neem contact op met de apotheek.