Skip to content

Amoxicilline suspensie 50mg/ml (leverproblemen)

Amoxicilline suspensie 50mg/ml is vanwege productieproblemen slecht leverbaar.

  • Verwachte leverdatum: > 1 week
  • (Mogelijke) oplossing:
    • De amoxicilline suspensie 25mg/ml is (nog) leverbaar. 
    • Afhankelijk van de indicatie kan in overleg met de voorschrijver ook worden gekozen voor een ander antibioticum in orale suspensie. Azitromycine, claritromycine en erytromycine in orale suspensie zijn leverbaar.
    • Begin augustus wordt er een nieuwe voorraad amoxicilline Teva Forte 50mg/ml verwacht.
  • Voor meer info: KNMP Farmanco 

Voor meer informatie, neem contact op met de apotheek.