Skip to content

Primperan zetpillen (metoclopramide, uit de handel)

Primperan (metoclopramide) zetpillen zijn uit de handel.

  • (Mogelijke) oplossing: metoclopramide in tablet of drank. Er is in Nederland geen andere dopamine-antagonist geregistreerd voor rectaal gebruik. Voor importmogelijkheden van niet in Nederland geregistreerde dopamine-antagonisten voor rectaal gebruik zie rubriek: neem contact op met de apotheek.
  • Voor meer info: KNMP Farmanco

Voor meer informatie, neem contact op met de apotheek.

10-08-2021: Bericht aangepast, eerder was primperan als gevolg van productieproblemen niet leverbaar. Als gevolg van vertragingen in productie en vrijgifte heeft Sanofi besloten te stoppen met de commercialisatie van Primperan zetpillen